Referentie projecten

Lasvent

61. lasvent

Bovema Lasvent
Ventilatie voor lashallen met het hoogste rendement

Bijna alle conventionele ventilatiesystemen werken volgens het “mengprincipe”. Verse lucht welke in de ruimte gebracht wordt, wordt met de daar aanwezige vuile lucht vermengd. Dit mengsel circuleert meerdere malen (tot wel 60 keer) door de gehele ruimte alvorens het uiteindelijk via het afzuigsysteem verdwijnt. Een tiental jaren is men met de ontwikkeling en verfijning van een nieuw systeem bezig: verdringingsventilatie.

De werking is eenvoudig: schone frisse lucht wordt ingebracht direct op leefniveau. Door geleidelijke opwarming stijgt deze lucht waar deze lucht wordt afgezogen en kan worden hergebruikt voor warmteterugwinning. Een systeem met minder lawaai dan andere systemen, tochtvrij en vele malen effectiever dan conventionele systemen, met als grote voordelen:

  • De ingeademde lucht is schoner
  • Lagere temperaturen
  • >50% reductie in benodigde ventilatielucht
  • Energie- en kostenbesparend
  • Zeer geschikt voor warmteterugwinning
  • Hoogst haalbare ventilatierendement

Met verdringingsventilatie zijn ventilatie oplossingen mogelijk daar waar andere systemen gefaald hebben.

Uitermate geschikt als bronafzuiging ongewenst of onmogelijk is.

Antwoord op uw vragen?

Neem contact op

Persoonlijk gesprek?

Maak een afspraak Offerte aanvragen